Hälsa

Vi arbetar med att stötta boende i området i sin hälsa. Vi främjar social hälsa genom att erbjuda aktiviteter och skapa mötesplatser. Vi vill bidra till att fler kommer ut och träffar andra människor, för att känna gemenskap och trygghet i sitt bostadsområde. För att skapa detta samarbetar vi mycket med föreningar, tillexempel Plantans Friskvårdsförening som har träningar på området och Planteringens Friluftsförening som skapar positiv sysselsättning för Dig mellan 19-30 år. Målet är att fler på ska må bra och bli stärkta utifrån sina behov, sociala, psykiska och fysiska. Därför samarbetar vi även med vårdcentralen Planteringen för att stötta individers psykiska och fysiska hälsa. Känner du att du behöver samtalsstöd har vi möjlighet att skriva remiss till kurator och psykolog.