Hälsa

Vi arbetar för att du som bor på Planteringen ska må bra. Genom att erbjuda aktiviteter och mötesplatser kan den sociala hälsan bli bättre. Vi vill bidra till att fler kommer ut och träffar andra människor, för att känna gemenskap och trygghet i sitt bostadsområde.

För att skapa detta samarbetar vi mycket med föreningar, till exempel Plantans Friskvårdsförening som har träningar på området och Planteringens Friluftsförening som skapar positiv sysselsättning för dig mellan 19-30 år.

Målet är att fler ska må bra och bli stärkta utifrån sina sociala, psykiska och fysiska behov. Därför samarbetar vi även med vårdcentralen Planteringen som kan stötta dig när det gäller den psykiska och fysiska hälsan. Känner du att du behöver samtalsstöd har vi möjlighet att skriva remiss till kurator och psykolog.