Hälsokvällar

Vi från Vårdcentralen Planteringen vill rikta ett stort tack till alla Er som har gjort våra hälsokvällar möjliga. Under året som har gått har vi haft ett annorlunda upplägg jämfört med föregående år. Vi har varvat de mer traditionella hälsokvällarna med kvällar specifikt fokuserade på psykisk ohälsa. Detta är ett upplägg som vi har förstått har varit oerhört uppskattat och som vi därför även kommer att ta med oss till 2017.

Sex hälsokvällar har avverkats under året som har gått; stress, ångest, astma/KOL, diabetes, ADHD, kost och motion är bara några av de ämnen som har diskuterats. Tillsammans har vi bidragit till att sammanlagt cirka 100 personer har fått ta del av både ny som ”gammal” kunskap inom de olika diskussionsämnena.

Vid årets sista hälsokväll ombads alla närvarande att skriva ner sina förslag på vad 2017 års hälsokvällar bör innehålla. Dessa förslag håller i nuläget på att sammanställas och kommer att göras offentliga så fort upplägget är slutfört. Möjligen kommer även antalet hälsokvällar att utökas. All fortsatt information kommer ni att kunna ta del av på PlantEra PlantÄras facebooksida, på webbsidan samt i områdestidningen.

Än en gång önskar vi rikta ett stort tack till Er alla. Er nyfikenhet, glädje och entusiasm är grundpelarna i vårt arbete.

Från oss alla,

till Er alla –

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Admir, Maria,

Barbro och Eva

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *