Kulturkvällar – ett sätt att mötas

Den mest vanliga frågan vanliga svenska invånare på Planteringen i Helsingborg och landet i övrigt ställer sig idag, när det gäller integration- och mångfaldsfrågor, är mötesfrågan. Samma fråga ställs av nyanlända till sina lärare och övriga kommunanställda, som möter dem i sin yrkesroll. Frågan är alltså, hur gör man för att mötas/träffas?

Traditionellt sätt är svenskar något försiktiga med att ta initiativ till kontakter med främmande människor överlag, medan nyanlända samtidigt är försiktiga med det av rädsla för att inte upplevas som framfusiga och besvärliga.

För att underlätta möten mellan nyanlända och etablerade svenskar på bland annat Planteringen driver Helsingborgs stad olika former av mötesplatser där kulturkvällar med olika teman är en del av det. Syftet med kulturaktiviteterna är framförallt att ge planteringsbor möjlighet och förutsättningar att träffas, mötas och på sikt kunna göra saker tillsammans som kan få bostadsområdet Planteringen att utvecklas. Den romska och afghanska kulturkvällen, FN-dagsfirandet samt julstämningskvällen, är några bra exempel på det.

Kulturkvällarna, som ger boende på Planteringen tillfälle och möjlighet att träffas över kulturella gränser, är dessutom helt kostnadsfria och öppna för alla.

Som etablerad svensk med ett välfungerat socialt nätverk, bra kontakter med arbetsmarknaden, bra kunskaper om utbildningsfrågor i Sverige och väletablerade på den svenska bostadsmarknaden, är det kanske svårt att förstå strävan från nyanlända att skapa och etablera kontakt med planteringsbor, och i synnerhet svenskar.

Men för en nyanländ så är kontakten med andra en förutsättning för att de ska kunna integreras socialt i samhället och få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Kontakter står som bekant för 75 procent av tjänstetillsättningarna.

Det finns ingenting som säger att det är lätt att agera normbrytande. Men det är just en förutsättning för att Planteringsbor ska kunna lyckas tillsammans i integration och mångfaldsarbetet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *