Om PlantEra PlantÄra

Besöksadress:

Industrigatan 29C (karta)

Öppettider:

 • Måndag klockan 13:00-16:00
 • Tisdag klockan 13:00-16:00
 • Onsdag klockan 09:00-12:00
 • Torsdag klockan 13:00-16:00
 • Fredag klockan 09:00-12:00

Team PlantEra PlantÄra

Team PlantEra PlantÄra

 • Stadsdelsutvecklare arrangerar aktiviteter och mötesplatser.
 • Brobyggare arbetar uppsökande med olika målgrupper. Håller kontakt med invånare i stadsdelen för att ge stöd utifrån behov.
 • Föreningsansvarig kan hjälpa nybildade föreningar och föreningar som vill samverka med PlantEra PlantÄra.
 • Processledare utvecklar verksamheten utifrån uppdrag och områdets behov.
 • Studie- och yrkesvägledare vägleder i frågor som rör studier.
 • Arbetsförmedlare handlägger ärenden inskrivna på Arbetsförmedlingen.
 • Matchare är ansvarig för nätverk och kontakter med näringslivet.
 • Psykolog stöttar invånare i sin psykiska hälsa.
 • Kurator stöttar invånare i sin psykiska hälsa.
 • Guide vägleder och stöttar personer som har försörjningsstöd mot självförsörjning.
 • Odlingsresurs jobbar i våra odlingsprojekt med att sysselsätta och stötta kvinnor.
 • Invånarna på Planteringen är medskapare i verksamheten.