Om PlantEra PlantÄra

Kontakt:

Malin Grahn Marksell
Processledare
042-10 42 58
malin.grahn@helsingborg.se

Nadia Zaoujan
Stadsdelsutvecklare
042-10 24 70
nadia.zaoujan@helsingborg.se

Margareta Olinsson
Studie- och yrkesvägledare
042-10 43 93
margareta.olinsson@helsingborg.se

Nawal Bakrawi
Brobyggare
073-443 44 37
nawal.bakrawi@helsingborg.se