Om PlantEra PlantÄra

Jobb. Studier. Hälsa och Stadsdelsutveckling. Det är den grund som PlantEra PlantÄra står på. Vi arbetar för att skapa socialt hållbar utveckling genom sysselsättning.

Det är ett arbete på lång sikt. Samtliga myndigheter som arbetar i området arbetar för boende och besökare. Vi vill ge fler möjlighet att förbättra sin hälsa, studera, arbeta och komma ut i samhällslivet.

Utmaningarna är hög arbetslöshet, höga ohälsotal och låg utbildningsnivå. Vi arbetar gemensamt och utgår hela tiden från vad invånarna och Planteringen behöver.

Framför allt jobbar vi tillsammans med dig som bor i stadsdelen!

Välkommen att besöka oss!

Besöksadress:

Industrigatan 29C (karta)

Våra öppettider:

 • Måndag klockan 13:00-16:00
 • Tisdag klockan 13:00-16:00
 • Onsdag klockan 09:00-12:00
 • Torsdag klockan 13:00-16:00
 • Fredag klockan 09:00-12:00

Team PlantEra PlantÄra

Team PlantEra PlantÄra

 • Stadsdelsutvecklare arrangerar aktiviteter och mötesplatser.
 • Brobyggare arbetar uppsökande med olika invånare. Håller kontakt med dig som bor i stadsdelen för att ge stöd utifrån behov.
 • Föreningsansvarig kan hjälpa nybildade föreningar och föreningar som vill samverka med PlantEra PlantÄra.
 • Processledare utvecklar verksamheten utifrån uppdrag och områdets behov.
 • Studie- och yrkesvägledare vägleder i frågor som rör studier.
 • Arbetsförmedlare hjälper dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Matchare ansvarar för nätverk och kontakter med näringslivet.
 • Psykolog kan ge dig stöd när det gäller psykisk hälsa
 • Kurator kan stötta dig när det gäller psykisk hälsa.
 • Guide vägleder och stöttar dig som har försörjningsstöd så att du ska kunna försörja dig själv
 • Odlingsresurs jobbar i våra odlingsprojekt med att sysselsätta och stötta kvinnor.
 • Invånarna på Planteringen är medskapare i verksamheten.