Fyra myndigheter samverkar

Projektet PlantEra PlantÄra arbetar för att Planteringen ska utvecklas på ett positivt sätt. Vi gör det tillsammans med dig som bor, arbetar, driver ett företag eller är aktiv i en förening i området.

Arbetet på Planteringen består av flera delar. Det handlar om att stödja och hjälpa så att fler får arbete, utbildning eller bättre förutsättningar för att må bra men också om att bygga om och förbättra den fysiska miljön för att skapa ett tryggt och trevligt centrum.

Process i samarbete med dig som bor i området

Namnet PlantEra PlantÄra symboliserar den växtkraft och stolthet som spirar både i stadsrummet och i människors hjärtan. Den röda tråden i arbetet är dialog och utveckling tillsammans med dig som bor och är verksam i området. Tillsammans skapar vi en ny era på Planteringen som vi är stolta över.

Bakom processen står Helsingborgs stad, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Tillsammans arbetar vi för att minska arbetslösheten, höja utbildningsnivån, minska ohälsotalet och öka integrationen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har drivit en annan del i projektet som avslutades 2014. Här har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat för att bidra till att skapa stolthet över området genom om- och nybyggnation av ny torg, ny gatan (Industrigatan) samt en ny lekplats.

Genom att ta ett helhetsgrepp och se till hela tillvaron för människan, istället för att de olika myndigheterna gör lite här och lite där, ökar möjligheten för att de som bor i området ska trivas och må bra.