Stadsutveckling och underhåll

Under åren 2011-2014 förbättrade stadsbyggnadsförvaltningen den fysiska miljön på Planteringen. Vi ville bland annat skapa ett attraktivt, trevligt och tryggt centrum som du som bor på Planteringen kan vara stolt över. 

Ny lekplats och ombyggt torg

Den första etappen startade hösten 2012. Då byggdes parken vid Wienergatan samt Wienertorget om. Parken fick en ny spännande lekplats, grillplatser, nya odlingslådor och gott om bänkar. Torget öppnades upp för att bli mer inbjudande. Torget och parken invigdes söndagen den 2 juni 2013.

Ombyggda gator för mer stadsliv och lugnare trafik

Hösten 2013 till juni 2014 fortsatte arbetet med att göra fint på Planteringen. Vi gjorde Industrigatan mellan Sydhamnsgatan och Västra Fridhemsgatan smalare för att ge möjligheter till mer stadsliv och lugnare trafik. Det har blivit mer plats för dig som går eller cyklar och också för eventuella uteserveringar utanför restauranger och caféer längs gatan.

För att det ska bli tryggare på vägen till fritidsgård och förskola har vi också gjort Västra Fridhemsgatan smalare. Vi planterade även nya träd längs både Industrigatan och Västra Fridhemsgatan.