Stadsutveckling och underhåll

Under åren 2011-2014 genomför stadsbyggnadsförvaltningen en rad åtgärder för att förbättra den fysiska miljön på Planteringen. Det gör vi för att skapa ett attraktivt, trevligt och tryggt centrum som kan ge boende möjlighet att känna stolthet över området.

Ny lekplats och ombyggt torg

I den första etappen, som startade hösten 2012, har parken vid Wienergatan samt Wienertorget byggts om. Parken har fått en ny spännande lekplats, grillplatser nya odlingslådor och gott om bänkar. Torget har öppnats upp och gjorts mer inbjudande. Torget och parken invigdes söndag 2 juni 2013.

Ombyggda gator för mer stadsliv och lugnare trafik

Hösten 2013 till juni 2014 fortsatte arbetet med att göra fint på Planteringen. Då gjorde vi Industrigatan smalare mellan Sydhamnsgatan och Västra Fridhemsgatan för att ge möjligheter till mer stadsliv och lugnare trafik. Det har blivit mer plats för den som går eller cyklar och också för eventuella uteserveringar utanför restauranger och caféer längs gatan.

Vi har också gjort Västra Fridhemsgatan smalare, bland annat för att ge en tryggare och mer attraktiv väg till fritidsgård och förskola. Vi planterade även nya träd längs både Industrigatan och Västra Fridhemsgatan.