Planteringens stadsdelsmammor

Först i Sverige!

Under våren 2014 har pilotprojektet Stadsdelsmödrar startat på Planteringen. Inspirerat av en modell från Danmark gick Sveriges första stadsdelsmammor igenom ett utbildningsprogram under tio veckor. Kvinnorna ska nu fungera som ambassadörer i stadsdelen.

Onsdagen den 12 mars samlades en grupp om tio kvinnor i lokalen på Wienergatan. Utbildningsprogrammet som de gick igenom under våren innehöll information och kunskap som är till nytta för de boende på Planteringen. Genom sina kanaler ska de nu sprida kunskapen vidare och hjälpa andra i sin omgivning.
Projektet genomfördes i samarbete med Skol- och Fritidsförvaltningen genom Raus Planterings skola och Raus planterings förskola, Utvecklingsnämndens förvaltning, Kulturförvaltningen genom Idé A, Miljöverkstaden, Brandkåren, Vårdcentralen på Planteringen och Bymödre Kokkedal.

Genom att testa konceptet på Planteringen undersöktes även om och på vilket sätt konceptet kan användas inom ramen för kommunal verksamhet i Sverige. Gruppen på Planteringen är först i Sverige och kommer kunna bli förebilder för liknande satsningar i andra stadsdelar och kommuner. Visionen är att hitta ett format som kan användas inom kommunal verksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne, med start i Helsingborg.

Stadsdelsmödrar som pilotprojekt är inspirerat av danska ”Projekt Bydels Mödre”, som i sin tur har tagit konceptet från ett liknande projekt i Berlin, ”Projekt Stadtteilmütter Berlin- Neukölln”. Projektet i Danmark är utvecklat för att stötta kvinnor med annan etnisk bakgrund än dansk. Syftet är att utveckla och aktivera kvinnornas egna resurser till nytta för dem själva, deras familjer och samhället. På Planteringen har stadsdelsmammorna olika bakgrund. Genom sitt engagemang har de själva hittat gemenskap och stöd i varandra. Pilotprojektet har gett dem ett kunskapslyft och en roll som ambassadörer i stadsdelen.