Studier

Har du frågor om studier och vägledning?
Vi har all information som du kan behöva inför ditt yrkesval.
Margareta Olinsson
Studie- och yrkesvägledare
042-10 43 93
margareta.olinsson@helsingborg.se