Vägledning och coachning

Inom PlantEra PlantÄra arbetar vi för att fler som bor på Planteringen ska få arbete, utbildning och bättre hälsa. Vi arbetar också för att öka integrationen. Hjärtat i verksamheten är PlantEra PlantÄras lokal på Industrigatan 29 B.

Där kan du som behöver få vägledning och coachning av arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare. Här träffar du även stadsdelsutvecklare som arbetar med aktiviteter på området. I samarbete med Vårdcentralen Planteringen anordnar vi informationskvällar om hälsa.
Samordningsförbundet Finsam, där Helsingborgs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne ingår, står bakom satsningen. Arbetsmarknads förvaltning ansvarar för Helsingborgs stads del i den här processen. Tillsammans tar de olika myndigheterna ett samlat grepp kring arbetsmarknad, utbildning, hälsa och integration. Allt i samarbete med de som bor i området, det lokala näringslivet, ideella krafter med flera.

Besök oss på PlantEra PlantÄra kontoret för mer info.

Våra öppettider är måndag till torsdag 13-16 samt fredagar 9-12.

Välkommen.